REGULAMIN SKLEPU kontaktowe.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

a. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w sieci internet pod adresem www.kontaktowe.pl jest spółka Salony Optyczne Online sp. z o.o. z siedzibą w Nadolicach Wielkich 55-003, ul. Jaworowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy w KRS - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000332361, nr NIP: 8961485965, nr REGON: 021016022,  zwana dalej Sklepem lub Sprzedawcą.

b. Sklep internetowy kontaktowe.pl umożliwia dokonanie zakupu soczewek kontaktowych, płynów pielęgnacyjnych, okularów przeciwsłonecznych oraz akcesoriów z nimi związanych, znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

c. Umowa zawarta z Konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową, lub z osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

§ 2. Definicje

a. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

b. Sprzedawca (Sklep) – Salony Optyczne Online sp. z o.o. z siedzibą w Nadolicach Wielkich 55-003, ul. Jaworowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy w KRS - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000332361, NIP 896-148-59-65, REGON 021016022.
c. Zamawiający (Klient) - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
d. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
e. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
f. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
g. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3. Warunki dokonywania zakupów


a. Czas realizacji standardowego zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty prawidłowego złożenia przez Zamawiającego zamówienia, z wyjątkiem produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, w których opisie na stronie internetowej Sklepu podany jest dłuższy okres realizacji zamówienia.

b. W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami zamówionego produktu czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby w takich przypadkach czas realizacji zamówienia nie był dłuższy niż 30 dni. 

c. W przypadku niedostępności  produktów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu oraz bezpośrednio u Producenta, Zamawiający jest informowany niezwłocznie drogą mailową o niedostępności towaru i ma on prawo zadecydować, czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia, czy rezygnuje z zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia  Sklep dokona niezwłocznego zwrotu płatności uiszczonych przez Zamawiającego.

d. Zamawiający może złożyć zamówienie i kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: 

- kliknięcie ikony „Do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej: www.kontaktowe.pl;
- kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: sklep@kontaktowe.pl;
- telefonicznie, wybierając jeden z następujących numerów: 801 103 206 (infolinia), 76 870 32 20 lub 502 304 150 – koszty połączeń naliczane są zgodnie z taryfą operatora Zamawiającego.
- poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.


e. Rabaty przyznane indywidualnie obniżają cenę produktów zamawianych po dokonaniu procesu logowania użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowym na witrynie kontaktowe.pl i wpisaniu hasła rabatowego. Kupony rabatowe nie łączą się.

§ 4. Zasady realizacji zamówienia, dostawa i cena

a. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie Klienta, faktura VAT).

b. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

c. Realizacja zamówienia uzależniona jest od podania wymaganych na etapie zamawiania danych, takich jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, numer kontaktowy oraz posiadania zamawianych produktów w aktualnych zasobach Właściciela Sklepu.

d.  Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym kontaktowe.pl jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonywała badań wzroku u właściwego specjalisty (okulista, optometrysta), a parametry soczewek wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosiła do firmy Salony Optyczne Online sp. z o.o.  żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania .

e.  Wszystkie ceny podawane w sklepie kontaktowe.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

f. Cena podana przy każdym produkcie znajdującym się w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.


g. Zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez Zamawiającego adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost bądź innej firmy kurierskiej.

h. Sklep kontaktowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki przez jakąkolwiek firmę dostawczą z przyczyn niepodania przez Klienta pełnego lub poprawnego adresu dostawy (np. brak numeru mieszkania, nazwy firmy w przypadku dostawy do biurowca). W takim przypadku opłacenie kosztów ponownej dostawy leży po stronie Klienta.

i. W razie konieczności anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt pocztą elektroniczną na adres sklep@kontaktowe.pl, w temacie wiadomości wpisując: „Anulowanie zamówienia”, gdyż staramy się przetwarzać zamówienie zaraz po jego otrzymaniu.

j. Wszystkie barwy produktów zamieszczonych w Sklepie mogą nieco różnić się od kolorów rzeczywistych, z uwagi na różne parametry sprzętu Zamawiającego, na którym wyświetlane są produkty.


§ 5. Formy płatności i koszty wysyłki

a. Przy przedpłacie na konto lub płatnościach on-line na terenie Polski (karty kredytowe, przelewy, itd.):

Pocztex kurier – 14,99 zł.
Kurier  GLS - 18,99 zł.
Paczkomat - 16,99 zł.
Pocztex punkt 10,99 zł ( (przesyłkę można wysłać do jednego z ponad 800 stacji benzynowych Orlen w Polsce; wystarczy w uwagach klienta wskazać nr stacji i jej adres).

Wyszukiwarka punktów odbioru:

http://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/

b. Koszty wysyłki z płatnością przy odbiorze na terenie Polski (u listonosza, kuriera lub na poczcie):

Pocztex kurier - 17,99 zł.
Kurier  GLS - 24,99 zł.

c. Przy zamówieniu powyżej 200 zł. na terenie Polski (bez opcji "za pobraniem") koszt wysyłki wynosi 0 zł.

d. Paczki wysyłane kurierem są ubezpieczone oraz istnieje możliwość śledzenia przesyłki. Możliwość wysyłek zagranicznych zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w cenie wliczony jest koszt pakowania paczki.

Cennik wysyłek zagranicznych do krajów Unii Europejskiej:

Przesyłka listowa polecona
do 450 g 25 zł.
do 1000 g 47,60 zł.
do 2000 g 67,20 zł.e. Dostępne formy płatności: przelew bankowy, Przelewy24.pl, PayPal oraz płatność za pobraniem (przy odbiorze).

§ 6. Reklamacje

 

a. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad, chyba że poinformuje w sposób wyraźny o istnieniu ewentualnej wady produktu przed złożeniem Zamówienia przez Zamawiającego ( w takiej sytuacji Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi).

b. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwa na wolną od wad albo wadę usunie.

c. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego  inny sposób zaspokojenia.

d. W przypadku reklamacji prosimy o podanie krótkiego opisu wady oraz adresu, na który mamy odesłać towar.

e.W razie niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia reklamowanych produktów przed uszkodzeniem lub utratą właściwości w trakcie transportu ( np. wyschnięcie soczewek kontaktowych, połamanie opraw okularowych, peknięcie szkieł), Sklep może nie mieć możliwości poddania ich ekspertyzie w celu stwierdzenia istnienia bądź nieistnienia wady, co równoznaczne będzie z odrzuceniem reklamacji. Reklamowany towar prosimy przesyłać na poniższy adres:

Salony Optyczne Online sp. z o.o.
ul. Jaworowa 9
55-003 Nadolice Wielkie

f. Chęć dokonania reklamacji prosimy potwierdzić drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: sklep@kontaktowe.pl.


g.Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może m.in.:

- złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

- skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

§ 7. Odstąpienie od umowy

a. Sklep sprzedaje soczewki kontaktowe wyłącznie jako komplety (Sklep nie sprzedaje soczewek kontaktowych “na sztuki”). Sprzedawane przez Sklep soczewki kontaktowe stanowią towar dostarczany w w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Otwarcie opakowania wyłącza możliwość odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży soczewek, zgodnie z treścią przepisu  art. 38 punkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.

 

b. Zamawiający, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy  w terminie czternastu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, np. na adres: sklep@kontaktowe.pl.


c. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

d.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


e. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył przy zakupie Konsument.


f. Kontakt w sprawie odstąpienia od umowy:

Salony Optyczne Online sp. z o.o.
ul. Jaworowa 9
55-003 Nadolice Wielkie
mail: sklep@kontaktowe.pl
tel.: 801 103 206

Załącznik 1

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Sklep sprzedaje soczewki kontaktowe wyłącznie jako komplety (Sklep nie sprzedaje soczewek kontaktowych “na sztuki”). Sprzedawane przez Sklep soczewki kontaktowe stanowią towar dostarczany w w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Otwarcie opakowania wyłącza możliwość odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży soczewek, zgodnie z treścią przepisu  art. 38 punkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.

 

Sprzedawane przez Sklep płyny do pielęgnacji soczewek stanowią towar dostarczany w w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Otwarcie opakowania wyłącza możliwość odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży płynów do pielęgnacji soczewek, zgodnie z treścią przepisu  art. 38 punkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.

 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od warunków umowy w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Termin do odstąpienia od warunków umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od warunków umowy, muszą Państwo poinformować nas : Salony Optyczne Online sp.z o.o.,ul.Jaworowa 9,55-003 Nadolice Wielkie nr tel.: 76 870 32 20, nr tel. kom.: 502 304 150 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu.Zwrot Płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 

§ 8. Ochrona danych osobowych.

. Ochrona danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, realizowana jest przez Sprzedawcę na podstawie przyjętej Polityki ochrony danych osobowych przedsiębiorstwa Salony Optyczne Online sp. z o.o.  


2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, udostępniona jest na witrynie internetowej przedsiębiorstwa, pod adresem:  www.uniqueboutique.pl

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

a. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.
b. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej  siedmiodniowym wyprzedzeniem.
c. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta;  Ustawy o ochronie danych osobowych.