REGULAMIN SKLEPU kontaktowe.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

a. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w sieci Internet pod
adresem www.kontaktowe.pl jest Salony Optyczne Online sp. z o.o. z siedzibą
w Nadolicach Wielkich 55-003, ul. Jaworowa 9, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy w KRS - Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000332361, NIP 896-148-59-65, REGON 021016022
zwane dalej Sklepem.

b. Sklep internetowy kontaktowe.pl umożliwia dokonanie zakupu soczewek
kontaktowych, płynów pielęgnacyjnych, okularów przeciwsłonecznych oraz
akcesoriów z nimi związanych, znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

c. Umowa zawarta z Konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma
charakter Umowy zawieranej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r.
2000 r. o prawach konsumenta.

§ 2. Warunki dokonywania zakupów


a. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty prawidłowego
złożenia przez Zamawiającego zamówienia, z wyjątkiem produktów sprowadzanych
na indywidualne zamówienie, w których opisie na stronie internetowej Sklepu
podany jest dłuższy okres realizacji zamówienia.

b. W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami zamówionego produktu
czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Zamawiający zostanie
poinformowany drogą mailową w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.

c. W przypadku niedostępności  produktów objętych zamówieniem w magazynie
Sklepu oraz bezpośrednio u Producenta Zamawiający jest informowany drogą
mailową, w terminie 30 dni od daty przyjęcia zamówienia, o niedostępności
towaru i ma on prawo zadecydować, czy będzie dalej oczekiwać na realizację
zamówienia, czy rezygnuje z zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia
Właściciel Sklepu dokona niezwłocznego zwrotu płatności uiszczonych przez
Zamawiającego.

d. Zamawiający może złożyć zamówienie w następujący sposób:
- kliknięcie ikony „Do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz
wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej:
www.kontaktowe.pl;
- kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie:
sklep@kontaktowe.pl;
- telefonicznie, wybierając jeden z następujących numerów: 801 103 206
(infolinia), 76 870 32 20 lub 502 304 150;
- poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

e. Jeśli formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo lub
zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej będzie niezrozumiałe,
zamówienia takie nie będą realizowane.

f. Rabaty przyznane indywidualnie obniżają cenę produktów zamawianych po
dokonaniu procesu logowania użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowym
na witrynie kontaktowe.pl i wpisaniu hasła rabatowego. Kupony rabatowe nie
łączą się.

§ 3. Zasady realizacji zamówienia, dostawa i cena

a. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup
(paragon, lub na życzenie klienta, Faktura VAT).

b. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe
złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu
przesłania wybranego produktu bądź produktów.

c. Realizacja zamówienia uzależniona jest od podania wymaganych na etapie
zamawiania danych, takich jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail,
numer kontaktowy oraz posiadania zamawianych produktów w aktualnych zasobach
Właściciela Sklepu.

d.  Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym kontaktowe.pl
jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienie dokonywała badań
wzroku w salonie optycznym, a parametry soczewek wpisane w trakcie składania
zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosiła do firmy
Salony Optyczne Online sp. z o.o.  żadnych roszczeń dotyczących ich złego
dopasowania.

e.  Wszystkie ceny podawane w sklepie kontaktowe.pl są cenami wyrażonymi w
złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

f. Cena podana przy każdym produkcie znajdującym się w ofercie Sklepu jest
wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

g. Salony Optyczne Online Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen
produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Zmiany cen nie będą miały
wpływu na zamówienia, które zostały złożone w czasie obowiązywania cen przed
zmianą.

h. Zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez Zamawiającego adres,
za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost bądź firmy kurierskiej.

i. Sklep kontaktowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie
przesyłki przez jakąkolwiek firmę dostawczą z przyczyn niepodania przez
Klienta pełnego adresu dostawy (np. brak numeru mieszkania, nazwy firmy w
przypadku dostawy do biurowca). W takim przypadku opłacenie kosztów ponownej
dostawy leży po stronie Klienta.

j. W razie konieczności anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy
kontakt pocztą elektroniczną na adres sklep@kontaktowe.pl, w temacie
wiadomości wpisując: „Anulowanie zamówienia”, gdyż staramy się przetwarzać
zamówienie zaraz po jego otrzymaniu.

k. Wszystkie barwy produktów zamieszczonych w sklepie są to kolory poglądowe. Mogą nieco różnić się od kolorów rzeczywistych.


§ 4. Formy płatności i koszty wysyłki:

a. Przy przedpłacie na konto lub płatnościach on-line na terenie Polski
(karty kredytowe, przelewy, itd.):
Poczta Polska paczka priorytetowa - 11 zł  (82% paczek dociera do odbiorcy w
następny dzień roboczy)
Kurier  GLS - 15,5 zł (99,9% paczek dociera do odbiorcy w następny dzień
roboczy)
Paczkomat - 14,99 zł (w ciągu 3 dni od otrzymania od firmy InPost sms należy
odebrać paczkę z paczkomatu, w przeciwnym razie paczka zostanie przekazana
do oddziału InPost w danym mieście, tam zostanie przechowana przez 11 dni).

Odbiór w punkcje - stacja ORLEN z paczką - 10zł ( 99,9% przesyłek dociera do stacji na następny dzień roboczy,pozostałe w ciągu 48h) przesyłkę można wysłać do jednego z ponad 800 stacji benzynowych ORLEN w Polsce. Wystarczy w uwagach klienta wskazać nr stacji i jej adres.

Wyszukiwarka punktów odbioru:

http://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/

b. Koszty wysyłki z płatnością przy odbiorze na terenie Polski (u
listonosza, kuriera lub na poczcie): Poczta Polska paczka priorytetowa - 16
zł  (82% paczek dociera do odbiorcy w następny dzień roboczy).
Kurier  GLS - 24 zł (99,9% paczek dociera do odbiorcy w następny dzień
roboczy).

c. Przy zamówieniu powyżej 200 zł na terenie Polski (bez opcji "za
pobraniem") koszt wysyłki wynosi 0 zł.

d. Paczki wysyłane kurierem są ubezpieczone oraz istnieje możliwość
śledzenia przesyłki. Możliwość wysyłek zagranicznych zgodnie z cennikiem
Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w cenie wliczony jest koszt pakowania
paczki.

Cennik wysyłek zagranicznych do krajów Unii Europejskiej:

Przesyłka listowa polecona
do 450 g 25,00 PLN
do 1000 g 47,60 PLN
do 2000 g 67,20 PLN

Paczka priorytetowa
do 1 kg 73,00 PLN
do 2 kg 85,00 PLN

e. Dostępne formy płatności: przelew bankowy, Przelewy24.pl, PayPal oraz
płatność za pobraniem (przy odbiorze).

§ 5. Reklamacje

a. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwa na wolną od wad albo wade usunie.

b. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

c. W przypadku reklamacji prosimy o podanie krótkiego opisu wady oraz
adresu, na który mamy odesłać towar.
- Warunkiem przyjęcia soczewek do ekspertyzy jest przesłanie  ich wraz z
opakowaniem oraz zabezpieczenie przed wyschnięciem . Soczewki powinny zostać
przesłane w pojemniku z płynem w przesyłce zabezpieczonej przed uszkodzeniem
w trakcie transportu.

- Warunkiem przyjęcia okularów do ekspertyzy jest dostarczenie ich w twardym
etui zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

Reklamowany towar prosimy przesyłać na poniższy adres:

Salony Optyczne Online sp. z o.o.
ul. Jaworowa 9
55-003 Nadolice Wielkie

d. Chęć dokonania reklamacji należy potwierdzić drogą mailową, wysyłając
wiadomość na adres: sklep@kontaktowe.pl.

e. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w momencie transakcji.


Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, kupujący może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 6. Odstąpienie od umowy

a. Zamawiający, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:
sklep@kontaktowe.pl.

Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem w trakcie transportu i przesyła ich na adres sklepu na własny koszt.


b. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż opisany w § 4 niniejszego Regulaminu  lub inny niż najtańszy lub inny niż najtańszy opisany w § 4 niniejszego Regulaminu, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

c. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadku:
- zakupu świadczeń (towarów) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- zakupu świadczeń (towarów), które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

d. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył przy zakupie Konsument.

e. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

f. Kontakt w sprawie odstąpienia od umowy:

Salony Optyczne Online sp. z o.o.
ul. Jaworowa 9
55-003 Nadolice Wielkie
mail: sklep@kontaktowe.pl
telefon: 801 103 206

Załącznik 1

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od warunków umowy w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Termin do odstąpienia od warunków umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od warunków umowy, muszą Państwo poinformować nas : Salony Optyczne Online sp.z o.o.,ul.Jaworowa 9,55-003 Nadolice Wielkie

TEL: 76 870 32 20, TEL KOM: 502 304 150 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu.Zwrot Płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Aby należycie świadczyć oferowane usługi Właściciel Internetowego sklepu Kontaktowe.pl zbiera tylko niezbędne dane osobowe.Właściciel sklepu może przekazać dane osobowe klienta osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do należytego realizowania usług na podstawie regulaminu a zwłaszcza przedsiębiorstwom uczestniczącym w transporcie towaru oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Zalecamy zapoznanie się z regulaminem korzystania z usług serwisów płatności elektronicznych przed skorzystaniem z usług tych serwisów.
 2. Baza danych osobowych klientów podlega ochronie prawnej. Dane osobowe klientów są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób do nich nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego Kontaktowe.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Właściciel sklepu podejmuje wszelkie starania w celu zabezpieczenia informacji w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną. Właściciel sklepu nie udostępni danych w inny sposób niż wynika to z celu działalności sklepu innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takiej czynności.
 4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich usunięcia.Klient czynności takiej może dokonać samodzielnie w panelu sklepu bądź pocztą elektroniczną. Usunięcie swoich danych jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się klienta oraz wypowiedzeniem umowy. Usunięcie danych klienta jest stałe i bezpowrotne, oznacza ono zaprzestanie ich przetwarzania. Administrator zastrzega sobie prawo przetrzymywania danych na pewien czas po usunięciu ich z bazy na potrzeby Policji i Prokuratury. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych podawanych przez klientów.

§ 8. Promocja po przystąpieniu do newslettera

Za zapisanie się do newslettera sklepu kontaktowe.pl Klient otrzyma drogą mailową rabat na pierwsze zamówienie w wysokości 5%. Rabat można wykorzystać jednokrotnie w ciągu miesiąca od daty zapisania się do newslettera.
Dane użyte do zapisania się do newslettera będą wykorzystywane jedynie do wysyłania informacji o promocjach organizowanych w sklepie kontaktowe.pl. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji newslettera.
Kupon nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi.

§ 9. Warunki skorzystania z promocji "Darmowa dostawa + 10 zł rabatu za zakupy powyżej 200 zł"

Promocja trwa w czasie wyświetlania się baneru reklamowego na stronie głównej. Aby skorzystać z promocji należy podczas zakupów w Kontaktowe.pl wprowadzić kod rabatowy DD10zl . Wskazany kod rabatowy należy wprowadzić w miejsce kupon rabatowy znajdujące się pod tabelą koszyka. Ostateczna kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o rabat w wysokości 10 zł oraz nie będą do niej doliczane koszty dostawy. Promocja dotyczy wszystkich wysyłek krajowych po przedpłacie. Kod nie łączy się z innymi promocjami.

§ 10. Warunki skorzystania z promocji " Tylko w środę i czwartek wszystkie soczewki i płyny bez vat "

Promocja trwa w czasie wyświetlania się baneru reklamowego na stronie głównej.i. Aby z niej skorzystać wystarczy w trakcie trwania promocji dodać produkty do koszyka w wklepie Kontatowe.pl i wprowadzić kod rabatowy: vat8 . Wskazany kod rabatowy należny wprowadzić w miejsce kupon rabatowy znajdujące się pod tabelą koszyka. Ostateczna kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o VAT czyli o 8%. Kod nie łączy się z innymi promocjami.

§ 11. Warunki skorzystania z promocji " Zrób zakupy w dniach 31.12-03.01 za minimum 50 zł i wpisz kod rabatowy Face_15 a krople RENU otrzymasz gratis"

Promocja trwa od 31.12.2015 do 03.01.2016. Aby z niej skorzystać wystarczy w trakcie trwania promocji dodać produkty do koszyka w wklepie Kontaktowe.p za minimum 50 zł i wprowadzić kod rabatowy: Face_15 . Wskazany kod rabatowy należny wprowadzić w miejsce kupon rabatowy znajdujące się pod tabelą koszyka. Ostateczna kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o 0,01 zł i dodane zostanie 1 opakowanie kropli ReNu. Kod nie łączy się z innymi promocjami.

§ 12. Warunki skorzystania z promocji " Czarny piątek"

Promocja trwa od 24.11.2017 do 26.11.2017. Aby z niej skorzystać wystarczy w trakcie trwania promocji dodać produkty do koszyka w wklepie Kontaktowe.pl za minimum 50 zł oraz płyn evo2lution 360 ml i wprowadzić kod rabatowy: BLACKFRIDAY . Wskazany kod rabatowy należny wprowadzić w miejsce kupon znajdujące się pod tabelą koszyka i zatwierdzić go . Ostateczna kwota należności za płyn zostanie pomniejszona do wartości 0,01zł . Kod nie łączy się z innymi promocjami. Każdy użytkownik z promocji może skorzystać tylko jeden raz.Każdy z klientów sklepu może skorzystać z promocji jeden raz.

§ 13 .Regulamin promocji :"Wypróbuj evo2lution month lenses za darmo"

 1. Organizatorem promocji jest firma Salony Optyczne Online sp.z o.o.ul.Jaworowa 955-003 Nadolice Wielkie woj. Dolnośląskie NIP 896-148-59-65 REGON 021016022
 2. Promocja prowadzona jest w internecie na stronie www.kontaktowe.pl
 3. Promocja trwa od 6.01.2017 do 30.11.2017
 4. Przedmiotem promocji są soczewki sferyczne evo2lution monthly lenses
 5. Aby wziąć udział w promocji uczestnik zobowiązany jest łącznie spełnić następujące warunki:

a) zgłosić mailowo lub telefonicznie chęć udziału w promocji i postępować według wskazań

b) zarejestrować się na kontaktowe.pl . Jeśli jeszcze nie jest Pan/Pani klientem sklepu kontaktowe.pl, ale nosi już soczewki kontaktowe - zapraszamy do rejestracji na stronie www.kontaktowe.pl/logowanie - Stwórz Konto.Podczas rejestracji proszę zaznaczyć w odpowiednim polu chęć wypróbowania soczewek evO2lution. Jednocześnie jest to oświadczenie, że Pan/Pani dokonał/a badania wzroku, parametry zamawianych soczewek są zgodne z wynikami tych badań, jest użytkownikiem soczewek kontaktowych, jest pod opieką specjalisty dopasowującego soczewki kontaktowe oraz został/a przeszkolony/a w zakresie zasad ich zakładania, zdejmowania i pielęgnacji. Jednocześnie nie będzie wnosił/a do firmy Salony Optyczne Online sp. z o.o. żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

Jeśli Pan/Pani nie nosił/a nigdy soczewek kontaktowych zapraszamy do odwiedzenia specjalisty, z którym należy to skonsultować. Soczewki są wyrobem medycznym więc badanie wzroku oraz instruktaż u specjalisty są konieczne. Ich indywidualne dopasowanie, dobór unikalnych parametrów i rodzaju soczewek pozwalają zapewnić użytkownikowi jak największy komfort i bezpieczeństwo. Specjalista poinformuje jak dokładnie zakładać , zdejmować i dbać o soczewki. Właśnie dlatego, przed wypróbowaniem nowej soczewki tak ważna jest wizyta u specjalisty. Zapraszamy do kontaktu po wizycie.

c) wskazać parametry ( moc, BC) w jakich powinien otrzymać soczewki oraz adres do korespondencji, telefon adres email

 

MOC

KRZYWIZNA

NAZWA DOTYCHCZAS NOSZONYCH SOCZEWEK

DANE DO WYSYŁKI

Imię i Nazwisko

Ulica

Kod i Miejscowość

Telefon oraz adres e-mail

d) po otrzymaniu produktu klient zobowiązany jest do konsultacji ze specjalistą optykiem lub okulistą, pod którego jest opieką.

 1. Na adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie nadania przesyłki z soczewkami.
 2. Jedna osoba fizyczna może otrzymać tylko jeden bezpłatny komplet soczewek próbnych.
 3. Zestaw soczewek nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu ani w innych produktach lub usługach.
 4. Sklep ma prawo odmówić wydania soczewek Użytkownikowi nie posiadającemu wady wzroku wskazującej na zasadność ich używania lub osobie, która nie spełniła warunków wymienionych w pkt. 4
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane na adres email sklep@kontaktowe.pl do 30.06.2017 r
 6. Ochrona danych osobowych

a) Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji 

b)Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

c)Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz
bez ich udostępnienia Organizatorowi, nie można wziąć udziału  w Promocji

d)Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia Promocji W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.